Project Afriana House

Afriana House is een hartverwarmend noodhulpproject voor baby’s en peuters in Malawi. Sinds 2011 biedt de 32-jarige Nicole van Elteren uit Zundert een liefdevol thuis aan jonge kinderen die anders weinig kans tot overleven hebben.

Nicole biedt ook hulp aan moeders die hun kinderen nauwelijks kunnen zogen, omdat ze zelf ondervoed zijn en te weinig melk produceren. Daarom rijdt Nicole wekelijks naar dorpjes om babymelkpoeder en maismeel uit te delen. Het is een hulpproject dat ze enkele jaren geleden op eigen houtje is begonnen om kinderen in nabijgelegen dorpen van de hongerdood te redden.

De ouders worden ook ondersteund en getraind bij het verbouwen van gewassen en ontvangen zaden en kunstmest om zo op een structurele manier hongersnood tegen te gaan.

Help a Child, Change a Life.

Voor meer informatie: afrianafoundation.org.

Project Malawi 4

Nicole biedt ook hulp aan moeders die hun kinderen nauwelijks kunnen zogen, omdat ze zelf ondervoed zijn en te weinig melk produceren. Daarom rijdt Nicole wekelijks naar dorpjes om babymelkpoeder en maismeel uit te delen. Het is een hulpproject dat ze enkele jaren geleden op eigen houtje is begonnen om kinderen van de hongerdood te redden.

De opbrengst van het boek ‘Met andere ogen – natuur in de Baronie’ komt geheel ten goede aan Stichting Afriana Foundation. Voor meer informatie: www.afrianafoundation.org.

Lees hier het artikel wat eerder verscheen in BN de Stem.

Project Malawi 6

Nicole van Elteren uit Zundert tussen de kinderen van haar eigen kindertehuis in Malawi. Ieder kind heeft een eigen, trieste voorgeschiedenis van ondervoeding, seksueel misbruik of voodoo-praktijken.

Terug naar Nederland? Geen denken aan. Wie moet er dan voor deze kinderen zorgen?

Nicole van Elteren