Boek ‘Hoe houden we het leefbaar?’

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant. En het gaat sneller dan we denken. In de toekomst moeten we rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers.

Wat betekent dit voor Brabant? Wat staat ons te doen?

In dit boek is de vraag ‘Hoe houden we het leefbaar?’ Deze vraag omvat ook alle andere vragen. Hoe bestrijden we wateroverlast, hittestress en droogte? Hoe maken we het beekdallandschap en de natuur weer beter? Hoe maken we onze steden groener en gezonder?

Vijftien bekende boegbeelden geven hierop hun visie. Het zijn stuk voor stuk deskundigen met een missie. Hun verhalen, opgetekend door journaliste Riet Pijnappels, zijn bedoeld om te informeren en te inspireren.

Dat geldt ook voor de 25 klimaatprojecten die beschreven worden. Het zijn kleine en grote projecten op het gebied van onder meer watermanagement, kringlooplandbouw, vergroening van wijken en natuurherstel.

Allemaal hebben ze hetzelfde doel: de regio mooier, biodiverser en klimaatbestendiger te maken.

Het boek ‘Hoe houden we het leefbaar?’ wordt in april 2021 gepubliceerd.