Hoe houden we het leefbaar?

Het klimaat verandert. Het wordt natter en heter. Nederland moet zich aanpassen aan extremer weer. Maar wat betekent dit voor de Baronie? Wat staat ons te doen? De rode draad in dit boek is de vraag ‘Hoe houden we het leefbaar?’ Deze vraag omvat ook veel andere vragen. Hoe bestrijden we wateroverlast, hittestress en droogte? Hoe maken we onze steden groener en gezonder? Hoe zorgen we ervoor dat de natuur niet het onderspit delft?

Zeventien bekende en gezaghebbende boegbeelden geven hun visie op de gevolgen van klimaatverandering en op de toekomst, zoals onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, ecologe Louise Vet, deltacommissaris Peter Glas, landschapsarchitect Adriaan Geuze, KNMI-topman Gerard van der Steenhoven en Ina Adema, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.
Over een aantal zaken zijn de voorlopers het eens: het waterbeheer moet radicaal anders en de landbouw moet zo snel mogelijk duurzamer en natuur-inclusiever worden. Ook moet de Rijksoverheid weer, net als voorheen, de regie nemen in de ruimtelijke ordening om ons landschap beter te beschermen. De interviews met de boegbeelden, opgetekend door journalist Riet Pijnappels, zijn bedoeld om te informeren en te inspireren.

Dat geldt ook voor de 25 klimaatprojecten in de Baronie die in dit boek beschreven worden. Het zijn projecten op het gebied van onder meer waterbeheer, kringlooplandbouw, stedelijke ontwikkeling, vergroening van wijken en beekherstel. Ze worden uitgevoerd door de Baronie-gemeenten, het waterschap Brabantse Delta, natuurorganisaties, provincie en particulieren. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: de regio mooier, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Dit boek is een aanmoediging voor iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren.

Ja, ik wil dit boek bestellen


Te betalen: € -